Hviezdoslavov Kubín v škole

Jeden marcový týždeň patril aj recitátorom, ktorí sa ako víťazi triednych kôl posunuli do školského kola recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Nadaní majstri slova z II. stupňa sa stretli 13. marca. Veru, bolo to dopoludnie básní, rozprávok, poviedok, krásnych umeleckých prednesov i s troškou trémy, ktorá nemala šancu pri silnom potlesku a obdivu p.uč. slovenského jazyka, členiek poroty. 15. marca sa zišli recitátori z I. stupňa. A mená víťazov? Čítajte viac...

I. kategória - POÉZIA:

1. miesto: Tatiana Bencová (3.B)

2. miesto: Kristína Matušová (3.A)

3. miesto: Ea Mária Sukovská (2.B)

I. kategória - PRÓZA:

1. miesto: Ema Štupáková (4.A)

2. miesto: Laura Čurová (3.B), Laura Lacková (3.C)

3. miesto: Veronika Gburíková (2.C)

II. kategória - POÉZIA:

1. miesto: Viliam Ferko (5.C)

2. miesto: Karol Hertély (5.B)

3. miesto: Kristián Bamhor (6.B) 

II. kategória - PRÓZA:

1. miesto: Natália Pončáková (5.A)

2. miesto: Arian Tahzib (6.C)

3. miesto: Miriam Gburíková (5.C), Dominika Hakulinová (5.C)

III. kategória - POÉZIA:

1. miesto: Michal Grešš (9.B)

2. miesto: Veronika Fuleová (7.A)

3. miesto: Lucia Koribská (7.B), Katarína Jiříčková (7.B)

Čestné uznanie: Kathryn Morgan

III. kategória - PRÓZA:

1. miesto: Anna P. Čurajová (7.A)

2. miesto:Karolína Kaduková (7.A), Marek Maďar (7.A)

                                                                  Srdečne blahoželáme!
Späť