Deň otvorených dverí sa vydaril

Jeden stredajší marcový deň sa škola otvorila pre všetkých rodičov, ich milé malé detičky i príbuzných, ktorí prijali naše pozvanie na DOD. Na rannej krížovej ceste nás bolo naozaj viac! Úvodné slovo a privítanie patrilo p. riaditeľke a p. zástupkyni Zentkovej, potom dostala priestor aj diskusia s rodičmi a prechádzka po škole. V triedach I. stupňa už zvedaví budúci školáci spoznávali naozajstnú školu. Bol to príjemný a užitočný deň pre všetkých!

Späť