K zápisu do 1. ročníka

Brány školy sa 6. a 7. apríla otvorili pre všetkých, ešte teraz škôlkarov, ale o pár mesiacov už prváčikov. Na zápise ich sprevádzali rodičia, niektorých aj súrodenci či príbuzní. Určite je to veľký deň aj v živote školy. Milí rodičia budúcich prváčikov, ďakujeme za prejavenú dôveru!

Späť