Babka, dedko, čítaj s nami!

V marci – mesiaci knihy sa v ŠKD uskutočnila akcia pod názvom „Babka, dedko, čítaj s nami!“ Naše pozvanie s radosťou prijalo niekoľko starkých z Klubu kresťanských seniorov a taktiež bývalé kolegyne, ktoré odišli do dôchodku. Deti sa im veľmi potešili a pripravili pre ne aj malé darčeky v podobe kresbičiek. V jednotlivých oddeleniach nám prečítali rozprávky, ktoré sme počúvali so zatajeným dychom. Potom sme sa spoločne stretli pri pripravenom občerstvení, kde sme sa vo vzájomných rozhovoroch podelili a obohatili. Veľmi pekne im ďakujeme a veríme, že prídu aj nabudúce.

Späť