TEHLIČKA 2018

Hurá, podarilo sa to a studne stoja! Celé pôstne obdobie sme malými tehličkami, symbolickej hodnoty 0,20 eur, budovali studne na plagátoch v našich triedach. Touto aktivitou sme sa aj my pridali do veľkej rodiny dobrovoľníkov na celom Slovensku, ktorí pomohli miestnym obyvateľom na severe Kene získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých. Partnerom zbierky sú Saleziáni don Bosca, ktorí v krajine pôsobia 47 rokov. Super, tehličky sme nakúpili v hodnote 825 eur. Ďakujeme za podporu dobrého diela!

Späť