Deň VĎAKY

Aj taký sa objavil v kalendári školy, a to v strede druhého aprílového týždňa a patril všetkým pedagógom, p. asistentkám a vychovávateľkám. Prečo práve v apríli? Lebo 7. apríla slávime v kalendári sv. Jána de la Salle, patróna kresťanských pedagógov a vychovávateľov. V réžii ho mali tretiaci, siedmaci s pomocnou rukou p. triednych učiteliek. Udržať všetko v tajnosti stálo veľa síl! Ale postupne sa všeeeeetko odtajnilo a o tom...čítajte viac.

Začalo to  stretnutie celej školy v telocvični pásmom  hudby, slova, v ktorom si možno učitelia zaspomínali na svojich prvých žiakov, školské výlety s deťmi a chvíle, keď sa rozhodovali pre toto povolanie. Na husliach nám zahrala piatačka Zuzka, saxofón rozozvučal siedmak Marek a pekný prednes patril štvrtáčke Emke. Sprievodné slovo so záverečným poďakovaním a prianím pre učiteľov držal deviatak Mišo. Malý jabĺčkový darček bol prejavom žiackej vďaky a úcty všetkým učiteľom.Tretiaci v záverečnom vstupe zaplnili telocvičňu milou pesničkou Učitelia, učiteľky.

Na ďalšej yvučovacej hodine sa už pracovalo podľa rozvrhu hodín, ale...Pri tabuli už stáli žiacki praktikanti, ktorí sa na vyučovaciu hodinu dopredu pripravili a naozaj zvládli aj učenie, skúšanie, vysvetľovanie, aktivity, hry a všeličo iné. Pozor! Aby nebolo prváčikom a druhákom smutno, úlohu praktikantov tam s radosťou prijali siedmaci. Vyučujúci na čestnom mieste v triede boli pozornými divákmi a v prípade potreby aj pomocníkmi. Ale to vraj nebolo veľmi treba! Ako nám povedali praktikanti, byť učiteľom ľahké nie je a po jednej hodine učenia  došla na niektorých aj únava. Ktovie, možno si to ešte niekedy vyskúšajú aj ďalší praktikanti!

Milí učitelia, ďakujeme za Vašu prácu, námahu, čas a prajeme Vám veľa Božieho požehnania, zdravia, síl a príjemných chvíľ s deťmi!

                                                                                            Vaši žiaci

Späť