ATak v Košiciach a novinka D4V1D

A pozvané školy sa 20. apríla stretli v Historickej radnici, v centre mesta, na košickej premiére hudobno-tanečného predstavenia D4V1D s podtitulom JEHO KÓD JE V KAŽDOM Z NÁS. Ako píšu autori Zdenka Pašuthová a Pavol Danko:" Slovo sa strieda s odpoveďou - hudobno- tanečnou modlitbou. Každý máme zakódovaný svoj pôvod a nezmazateľnú informáciu, že sme Bohom milovaní, aj keď spravíme chybu. Každý nosíme v sebe časť Dávidovho kódu - hriešnika aj svätca." Prítomným siedmakom, ôsmakom i deviatakom spolu s tr. učiteľkami ešte dlho budú znieť slová žalmov a v srdci krásny umelecký a najmä duchovný zážitok!

Späť