Naši strieborní košickí pátrači

Bol pekný druhý májový pondelok a naši pátrači po zaujímavostiach Košíc sa vybrali do CVČ Domina, aby si prebrali ocenenia za polročnú prácu v dejepisno-poznávacej súťaži "Košice 2018", na ktorú okrem pani Alžbety Rodákovej z CVČ dohliadali i zamestnanci Východoslovenského múzea. Bodové výsledky za šesť etáp u všetkých trojčlenných družstiev od piatakov až po ôsmakov boli vynikajúce - všetci mali plný zisk. Ale ôsmačky to nezastavilo a súťažilo sa ďalej... Čítajte viac...

Táto skutočnosť znamenala, že si najstarší súťažiaci: Karolína Bencová (VIII. B),  Sofia Sabová (VIII. C) a Lívia Vargová (VIII. C) mohli zmerať sily ešte s ďalšími štyrmi družstvami v úzkom finále. A robili radosť. Vo vedomostnom teste a malej športovej vsuvke nazbierali 24 bodov, čo im zaistilo striebro. O dva body lepšie boli dievčatá zo ZŠ Jenisejskej.

Nuž, sláva víťazom, ale česť aj našim ôsmačkám! Návrat do školy bol preto veselý, k čomu prispel i kornútok zmrzliny v ruke každého nášho pátrača.                                                       

                                                                                                                                                                 p. uč. Ján Zachariáš

 

Späť