Job shadowing vo Welse

Pýtate sa, čo je job shadowing? Táto metóda vyžaduje partnera, ochotného investovať najmä čas na organizačné zabezpečenie celej akcie, počas ktorej sa študent (i učiteľ) stáva „pozorovateľom“ osoby, ktorá žije svoj každodenný pracovný život. V našom prípade išlo o pozorovanie školského života v BRG Wels Wallererstraße, ktoré v poslednom aprílovom týždni navštívili p.uč. Bačinská a Soľárová. Čítajte viac z ich postrehov...

"Je to športové a prírodovedné gymnázium v rakúskom meste Wels. Zapájali sme sa do vyučovacieho procesu, zúčastnili sa na zaujímavých vyučovacích hodinách, napr., biológia, náboženstvo, geografia, nemecký jazyk a literatúra a inšpirovali sa metódami, ktoré využívajú naši kolegovia v Rakúsku.

Oceňujeme kolegiálny a priateľský prístup učiteľov i žiakov, s ktorým sme sa stretávali počas týchto náročných, ale krásnych dní."

                                                                                                                            

Späť