Čítajme si...

Žiaci I. aj II. stupňa si naozaj čítali 30. mája. Presnejšie, zapojili sa do 11. ročníka detského čitateľského maratónu Čítajme si ... 2018. Veríme, že 500 čitateľov z našej školy pomohlo prekonať minuloročný rekord 46 040 čítajúcich detí.

Späť