Nová blahoslavená...naša slovenská Anka Kolesárová

A takmer 30 000 ľudí plní radosti, nádeje a veľkej vďaky za Božiu služobníčku, ktorá bola 1. septembra na košickej Lokomotíve slávnostne blahorečená. Aj mnohí naši pedagógovia, zamestnanci školy i rodiny našich žiakov prijali pozvanie na túto jedinečnú slávnosť a rovnako aj ďalšie programy slávnosti. Ďakujeme, Pane, za blahoslavenú Annu, ktorá sa nebála darovať život Kristovi, aby bránila svoju čistotu. Deň jej oslavy je vyhlásený na 20. november. Na príhovor blahoslavenej Anny, vyslyš nás, Pane!

Duchovný otec Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, každoročne navštevuje aj našich deviatakov  a venuje im čas duchovného stretnutia, rozhovorov, sv. spovede.

Už tradične, v rámci duchovnej obnovy, putujú naši ôsmaci do Vysokej nad Uhom, navštíviť miesta Anny Kolesárovej, stretnúť sa s duchovným otcom Pavlom, pýtať sa a hľadať odpovede na ceste dospievania.

"Ak mladí prijmú Annu Kolesárovú  za svoju priateľku na ceste dospievania, poskytne im duchovnú pomoc pri voľbe životného povolania a pri výbere manžela, manželky. Pomôže im žiť čisté vzťahy. Napokon sa môžu naučiť žiť živú vieru, ktorá sa prejavuje činorodou láskou."  /d.o. Pavol Hudák/

Späť