Šiestaci na Zemplínskej Šírave a v plaveckom bazéne

Posledný septembrový týždeň sa do dní letných prázdnin vrátili žiaci zo 6.C triedy a hneď nasledujúci týždeň aj kamaráti zo 6.A a 6.B triedy spolu s tr. učiteľkami, ktorých v peknom prostredí Zemplína čakala škola v prírode spolu so zdokonaľovacím plaveckým výcvikom. Dopoludňajšie hodiny v bazéne vystriedali po poludňajšom oddychu zaujímavé cesty v prírode a super večerné aktivity. Šiestaci putovali aj do známeho pútnického miesta Klokočov i na pešiu turistiku na Vinné jazero. Show Trieda má talent možno bude pokračovať aj v škole. A super rodičovské prekvapenie zažili všetci počas posledného dňa, keď sa plavili na výletnej lodi vo vodách Šíravy. Sv. omše patrili ku každému dňu pod vedením p. kaplána Paľka. Vedúcim plavcov bol p.uč. Vaško. Pane, šiestaci ďakujú za ochranu a všetky pekné dni!

Späť