Výnimočné ocenenie pre pani riaditeľku

Pamätnú medailu sv. Cyrila a Metoda za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku...z rúk Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa a predsedu KBS pre katechizáciu a školstvo, si na Celoslovenskom stretnutí riaditeľov katolíckych škôl v Poprade, ktoré sa konalo 9. - 10. októbra, prevzala naša p.riaditeľka Mária Čačková. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia, síl a radosti v pracovnom i osobnom živote...s vďakou spoločenstvo školy.

Pamätnú medailu udeľuje každoročne Komisia Konferencie biskupov pre katechizáciu a školstvo a Subkomisia KBS pre cirkevné a ostatné školy.

Späť