Návšteva Klubu kresťanských seniorov

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 8. októbra navštívili naši žiaci Klub kresťanských seniorov. Potešili ich nielen svojou prítomnosťou, ale zaujali aj svojimi talentami. Bohatý program tvorili ľudové piesne, básničky, príbeh o tom, čo je šťastie a čo nešťastie. Nechýbali ani melódie zahrané na flautách, gitare či husliach. Celý program bol popretkávaný myšlienkami sv. Matky Terezy. Na záver boli seniori obdarovaní malým darčekom - záložkou v tvare jabĺčka či hrušky. Bol to krásny čas plný radosti a obdarovania.

Späť