Detská porota pracovala naplno!

A vôbec to nebola spevácka či tanečná súťaž, ale už 18. ročník obľúbeného projektu DETSKÝ ČIN ROKA 2018. Mnohé triedy sa dobrovoľne rozhodli svojimi hlasmi podporiť dobrý skutok svojich rovesníkov a urobiť tiež veľký čin. Každý žiak dal svoj hlas jednému skutku, ktorý považoval za najcennejší, v každej zo 6 kategórií a v Cene Sašky Fischerovej - Malý Veľký čin. Detské porotcovanie, ktoré prebiehalo najmä na hodinách občianskej náuky a slovenského jazyka, skončilo 30. novembra. Teraz nám už ostáva čakať na slávnostné vyhodnotenie projektu, ktoré bude v decembri u pána prezidenta SR. Viac na www.detskycin.sk

Hlasovanie prebiehalo  v týchto kategóriách:

1. Záchrana života

2. Pomoc v rodine

3. Pomoc rovesníkom

4. Pomoc ľuďom

5. Pomoc prírode

6. Dobrý nápad

Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľký čin

Späť