Krížom-krážom

Bola nedeľa ráno – 15. mája a štyria ôsmaci sa s pánom kaplánom Marcelom vybrali na turistiku. Počasie nebolo najlepšie, ale túžba stráviť nedeľu v prírode bola väčšia.

Prvé miesto zastávky bol Slovenský raj. Stále pršalo, tak cesta pokračovala ďalej do Vysokých Tatier. Ani tam to nebolo lepšie. Dážď ich posúval stále vpred. Nakoniec sa ocitli na Orave - pre nášho pána kaplána najobľúbenejšej časti Slovenska. Ale ani tu nebolo slnečno. Z plánovanej turistiky rajskou, tatranskou alebo oravskou prírodou bola autoturistika kaplánovým autom a príjemne strávená nedeľa v dvoch oravských rodinách.

Späť