DETI A ARCHITEKTÚRA 2018

Poďakovanie a krásna výsledková listina potešila mladých výtvarníkov, p.uč. Bednárovú a nás všetkých, lebo sme v nej spoznali mená mnohých žiakov školy, ktorí uspeli v titulkovom projekte. Jeho cieľom bolo budovať u detí vzťah k obytnému umeniu a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe. V poštovom balíku však boli aj úspešné práce, ktoré patrili do súťaže "Moja zelená škola". Gratulujeme, milí umelci! Do súťaže v tomto roku ...

 Do súťaže v tomto roku prišlo viac ako 500 výtvarných prác od žiakov z celého Slovenska.

Preto sa odborná porota rozhodla oceniť až 23 prác - tie, ktoré sa umiestnili na prvých 3 miestach, ďalších 7 prác ocenila špeciálnymi cenami a ďalší 12 žiaci získali vecné ceny.

Ocenení žiaci, mladí umelci, si ceny išli aj osobne prevziať a to priamo do Bratislavy v sprievode svojich rodičov. V závere novembra ich tam čakal aj pekný sprievodný program.

Víťazné práce si môžete pozrieť na http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/ar/pribeh.php                                   

                                          Vďaka, Pane, za talenty, ktoré nám dávaš!

Späť