Projektový deň u štvrtákov - Vesmír

Začiatkom novembra mali štvrtáci možnosť zúročiť svoje vedomosti o slnečnej sústave pri jej priamom pozorovaní. V mobilnom planetáriu vo veľkej telocvični zažili nočnú oblohu, videli jednotlivé planéty, pohyb komét aj rakety. Okrem toho všetci vystavovali svoje projekty slnečnej sústavy, ktoré si pripravovali na hodinách prírodovedy a doma s rodičmi.

Späť