Testovanie 5 a Deň triedneho učiteľa

V deň testovania - 21. novembra sme na piatakov mysleli všetci. Na vyučovacích hodinách si od septembra pilne opakovali poznatky a zručnosti z 1. stupňa, prácu s testami aj odpoveďovými hárkami. Vyššie ročníky to už mali za sebou, a tak sa v tento deň už mohli tešiť na pestré programy spolu so svojimi tr. učiteľmi. O tom už ďalej - čítajte viac!

Deň s triednym učiteľom a zaujímavé podujatia:

6. ročník - Športové dopoludnie na ľade v Aréne Sršňov na sídlisku KVP

7. B - Duchovná obnova žiakov v Prešove - Kostol sv. Jozefa a relikviár

7.C - Športové dopoludnie na minigolfe

8.A, 8.C - Duchovná obnova žiakov vo Vysokej nad Uhom

8.B - Športové dopoludnie na ľade v Aréne Sršňov na sídlisku KVP

9.B , 9.C - Mediálna výchova - prednáška spojená s aktivitami pre žiakov

 

Pre všetkých to bol príjemný deň a pre piatakov deň skúšky, ktorú  zvládli veľmi statočne!

Späť