Posvätili sme adventné vence a sviečky

Na sklonku novembra nám na štvrtkovej školskej sv. omši posvätil vence a sviečky školský p. kaplán Paľko. Bolo sa na čo pozerať vpredu pred oltárom. Väčšie i menšie vence, sviečky budú nielen zdobiť naše triedy počas Adventu, ale najmä spájať triedne spoločenstvá pri spoločnej modlitbe a dňoch čakania Pána...

Späť