Advent 2018

Dni očakávania Pána boli naplnené spoločnými duchovnými aktivitami...sv. omše s adventnými zamysleniami vždy v utorok a vo štvrtok v školskej kaplnke, spolupráca s OZ Maják nádeje - modlitba, pohľadnica, stretnutie a pomoc rodinám v ťažkých situáciách. Advent v tomto roku spájalo slovo RADOSŤ a slová Žalmu 126 - "Veľké veci s nami urobil Pán a máme z toho radosť."

Späť