Netradičné rodičovské stretnutie

V rámci realizácie projektu DOBRÉ NÁVYKY, DOBRÝ ŽIVOT sa 3. decembra uskutočnilo netradičné rodičovské združenie v priestoroch Spoločenského pavilónu pod názvom RODIČIA, NA SLOVÍČKO. Program stretnutia začal prednáškami v podaní odborných lektorov na aktuálne témy - Deti, my a médiá, Človek a peniaze a pokračoval neformálnymi rozhovormi. Milí rodičia, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a najmä prežili príjemný a užitočný podvečerný čas. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie!

Prednášky:

1. Deti, my a médiá - lektor: Mg. Barbora Okruhľanská

2. Človek a peniaze - lektor: Ing. Radovan Ivanko

Späť