Psst, bol tu sv. Mikuláš!

Vraj nám neveríte? Opýtajte sa všetkých veselých žiakov, učiteľov aj zamestnancov školy, ako sa to všetko 6. decembra udialo! Už na rannej školskej sv. omši spomínal p. kaplán Paľko tohto obľúbeného svätca detí. Začalo sa školské vyučovanie a potoooom to prišlo! Po škole sa rozozvučali krásne anjelské tóny z hudobných nástrojov, ktoré sprevádzali sv. Mikuláša s družinou. K tej patrili aj dievčatá, ktoré otvorili naše srdcia scénkou o darčeku, v ktorom bola láska. Nechýbala sladká odmena a radosť detí. Zastavili sa v každej triede, naozaj! Sv. Mikuláš s družinou ôsmačiek navštívil aj školskú zborovňu, p. upratovačky aj p.školníka. Ďakujeme za krásny sviatočný deň!

Späť