Cestovateľ sa zastavil aj u nás

Známy fotograf, cestovateľ, spolupracovník TV Lux, učiteľ angličtiny a otec štyroch detí Anton Tony Frič sa v polovici decembra stretol so žiakmi 8. a 9. ročníka, aby im výstižne, pravdivo a múdro zdokumentoval slovom i obrazom život kresťanov v Iraku a Sýrii. Len v novembri tohto roku sa vrátil z poslednej výpravy, a hoci je situácia v krajinách Blízkeho východu neľahká, kresťania tam i na Slovensku nestrácajú nádej a vieru. Aj Slovensko podáva pomocnú ruku utečencom v týchto krajinách aj u nás doma, kde sýrski utečenci pracujú a deti sa vzdelávajú. Pane, prosíme o pokoj a mier vo svete...

 Na prelome rokov 2014 a 2015 strávil Anton Frič takmer mesiac medzi kresťanskými a jezídskymi utečenencami v Iraku. Jeho cieľom bolo spolu so štábom TV Lux Communication zdokumentovanie podmienok utečencov a snaha pomôcť im  v ich ťažkom údele.

 V súčasnosti sa venuje aj prednáškam o situácii kresťanov v Iraku po celom Slovensku a prípravám ciest do Iraku, Sýrie a ďalších miest Blízkeho východu.

Späť