Predvianočný floorbalový turnaj s aplauzom a nadšením

Chlapci s hokejkami a 100% športovou náladou si v jeden decembrový deň zasúťažili vo veľkej telocvični školy. Hlavní organizátori Karol zo 6.A a Samuel zo 7.C, členovia Žiackej školskej rady, mali všetko pod palcom od začiatku až po slávnostné odovzdávanie víťazných pohárov triednym družstvám. Silnou podporou boli aj p.uč. Vaško, rozhodca turnaja a p. kaplán František, jeho asistent. Silný aplauz počas každého zápasu mali na starosti dievčatá spolu s pani tr. učiteľkami. Výsledková listina? Nech sa páči!

Výsledková listina:

1. kategória /5.-7. ročník/

1. miesto - 7.B

2. miesto - 6.A

3. miesto - 5.A

2. kategória /8.-9. ročník/

1. miesto - 9.C

2. miesto - 8.B

3. miesto - 8.A

                                                               Gratulujeme a športu zdar!


Späť