Vianočné pásmo pre deti 2. ročníka

„Dnes sa nám začali Vianoce,“ zaznelo s úst divákov, pre ktorých si deti z V. oddelenia ŠKD pripravili vianočné pásmo. Diváci si vypočuli príbeh o hviezde a mudrcoch, básničky a koledy. Neskôr vianočné pásmo predviedli aj svojim rodičom.

Späť