Poklona Jezuliatku

Krásna sviatočná atmosféra bola počas piatkového predpoludnia v školskej kaplnke, kedy žiaci prichádzali pred Pána Ježiša v sprievode svojich triednych učiteľov. V tichej adorácii ďakovali za celý rok, ale aj prosili za požehnanie do nasledujúceho roka. Vďaka Ti, Pane, že nás tak miluješ!

Späť