Pozdrav vďačnosti pre štvrtákov

Na sklonku Adventu sa k nám dostal milý odkaz od sestričiek vincentiek, ktoré sa v našom meste obetavo a s veľkou láskou starajú o deti a rodiny v ťažkých životných situáciách. A naši štvrtáci sa počas celého mesiaca aktívne zapojili do tejto pomoci a to zbierkou potravín "Taška svätého Vincenta". Nech sa páči...čítajte viac!

Milí štvrtáci, triedne pani učiteľky a rodičia!

   V mene rodín, ktoré boli vďaka vašej štedrosti bohato obdarované, sa Vám chceme srdečne poďakovať.

   Nech Vás dobrotivý Boh naplní svojím pokojom a radosťou a odmení za veľkú lásku a obetavosť, s akými ste sa zapojili do zbierky potravín

  „Taška svätého Vincenta“.

  Nech Vám chudobní, na službe ktorým sa i Vy podieľate, otvoria Nebo.                        

       Prajeme Vám požehnané sviatky Narodenia Pána, pamätáme na Vás v  modlitbách   

                                                                                                   vďačné sestry vincentky

Späť