V novom kalendárnom roku

Vinše, priania i koledy sa niesli školou a triedami hneď 8. januára, keď školský p. kaplán Paľko posvätil triedy i spoločné školské priestory. Už z diaľky sa ozývali melódie a spevy koledníckej družiny, ktorá ho sprevádzala. Na začiatku vyučovania sa k nám v školskom rozhlase prihovorila aj p. riaditeľka. V triedach ešte doznievali milé spomienky zo slávenia sviatkov a prázdninových dní. Pane, zverujeme Ti dni a udalosti celého roka...

Späť