Koledovanie v ŠKD

Jedenásty januárový deň sa niesol v znamení malých koledníkov prezlečených za Troch kráľov, pastierov a dievčat v krásnych krojoch, ktoré družinu doprevádzali spevom a hrou na flaute. Obchádzajúc triedy ŠKD odovzdávali radosť z Narodeného Božieho Syna a zároveň vinšovali mnoho dobrého do nového roka.

Späť