OZ Maják nádeje a ich poďakovanie

" Ďakujeme Vám za vianočné dary pre chudobné rodiny - nákupy potravín, drogérie, stravné lístky, vyzbierané peniaze pre jednotlivé rodiny. Vďaka Vašim darom môžeme rodinám postupne platiť lieky, nájom a deťom stravu či mesačníky na MHD. Vaše dary sú pre tieto rodiny veľkým odbremenením od starostí, ako zabezpečiť základné potreby. Vážime si vašu opätovnú iniciatívu k intenzívnej pomoci rodinám v núdzi. Za všetkých dobrodincov Majáku nádeje je slávená sv. omša každý prvý štvrtok v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!" ...z ďakovného listu pre spoločenstvo školy.

Späť