Prvý školský polrok za nami!

Tak si mnohí žiaci spolu so svojimi tr. učiteľmi povedali 31. januára, keď v kmeňových triedach bilancovali školský i triedny život počas jeho 1. polroka. Dochádzka, správanie, študijné výsledky, slová pochvaly i povzbudenia a určite aj spomienky na triedne a školské podujatia, exkurzie, divadelné predstavenia, prednášky, športové akcie a všeličo iné... Mladší žiaci mali dopoludnia TRIEDNE TANCOVAČKY v karnevalových maskách. Starší žiaci si v závere vyučovania mohli zahrať spoločenské hry. Potom sa už celá škola rozbehla s výpismi polročnej práce domov a na prázdniny!

Späť