Biblická súťaž v ŠKD

V mesiaci január sme mali súťáž v kreslení biblických príbehov.Všetky práce boli pekné a najlepšie z nich sme odmenili vecnými cenami.Všetkým zúčastneným deťom ďakujeme a víťazom blahoželáme!

Späť