SAFI 2019 - ďakujeme za každý hlas!

Milí priatelia TV Lux a najmä SÚŤAŽE AMATÉRSKYCH FILMÁROV - SAFI 2019, po roku tu bol opäť čas diváckeho hlasovania. Súťažné videá ste našli na stránke https://safi.tvlux.sk/videa a medzi nimi aj naše školské. Vyšlo z tvorivej dielne filmárov - ôsmakov s tohtoročnou témou MOJA OBETA. Práca to nebola ľahká, ale veríme, že vás video zaujalo. Ďakujeme za každý hlas v 1. kole a vzájomnú spoluprácu!

Späť