Popoludnie v IV. oddelení v I. polroku

Najmenší prváčikovia prešli veľkými zmenami. Nové obdobie života, obdobie školské, sme radostne rozbehli aj v ŠKD - 4. oddelení. Spoznávali sme sa počas výchovno – vzdelávacích činností. Učili sme sa vzájomne počúvať, deliť sa s kamarátmi o svoje zážitky, spievať, recitovať. Čas po vyučovaní sme si spestrovali čítaním rozprávok, biblických príbehov, modlitbou. Navzájom sa povzbudzovali potleskom, čarovnými slovíčkami. Kreativitu rozvíjame každým dňom v rámci záujmovej činnosti. Tvoríme, kreslíme, striháme, lepíme. Radostnejšie sú voľné hry so skladačkami, bábikami, autami, kockami. Každý deň sa tešíme na pobyt vonku na čerstvom vzduchu. Školské ihrisko je naším veselým miestom pre pohybové hry a súťaže so šantením. Pred odchodom domov si šikovne plníme domáce úlohy, upevňujeme učivo opakovaním a didaktickými hrami. V rámci krúžku Relaxáčik znižujeme únavu po vyučovaní, napätie, trému a hravo podporujeme odvahu, pokoj. Pripomíname si pekné akcie - Minimaratón, Svetový deň výživy, besedy so spisovateľom rozprávok, s dobrovoľníčkou o Afrike, o misiách, o dentálnej hygiene, dopravnej výchove. Čas vianočný sme slávili koledami, besiedkou, večeradlom v školskej kaplnke. Popoludnia v tomto oddelení sú príjemné a veľmi zaujímavé!

Späť