Ako sme v škole odpustovali...

Sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy, Slovenska i našej školy, sme 14. februára slávili milou odpustovou slávnosťou, ktorú mali na "svojich pleciach" šiestaci spolu s pani tr. učiteľkami. A nielen dopoludňajší program, ale aj prípravu a službu pri slávnostnej sv. omši, pri ktorej sa stretla celá škola, rodičia aj hostia. Chutné agapé nachystali, ale ešte deň skôr doma napiekli a nabalili rodičia šiestakov. Ďakujeme! Potom už v triedach I. stupňa mali deti pestré tvorivé dielne v réžii tr. učiteliek. Na II. stupni si žiaci s tr. učiteľkami pozreli film Apoštoli Slovanov a po ňom spoločne zahĺbili do tajničiek, kvízu, prešmyčiek a spoznávania hlaholiky. Zaujali ich najmä prepisy vlastných mien a slov do znakov tohto písma. Aj školský obed bol odpustový - slávnostný a veľmi chutný! Pekné spomienky na odpust nech umocní poznanie veľkého duchovného odkazu našich patrónov - Dedičstvo Otcov zachovaj nám, Pane...

Späť