Piataci, šiestaci v korčuliach na ľade

Tri posledné februárové dni mali títo naši žiaci športové začiatky školských dní. Ľadová plocha v Športovom areáli na Alejovej ul. bola miestom ich KORČULIARSKEHO KURZU. Rozcvičku a ďalšie športové zručnosti si najprv skúšali a potom zdokonaľovali šiestaci a po nich aj piataci. Vedúcim kurzu pre obidva ročníky bol p. uč. Vaško. Na ľade i na suchu mu asistovali tr. učitelia jednotlivých tried. Veríme, šikovní korčuliari, že si ešte počas niektorých víkendových dní dobre zakorčuľujete. A pozvite aj svojich rodičov a súrodencov. Športu zdar!

Späť