V súťaži SUPER ŠKOLA - Košice STAR

Spevácke vystúpenie naživo pred porotou na veľkom javisku, po mnohých dňoch a hodinách nácviku, zažili dievčatá, ktoré našu školu reprezentovali v ďalšom kole celomestskej súťaže ŠKOLA PLNÁ TALENTOV - SUPER ŠKOLA. V CVČ patrilo 27. februára popoludnie sólovým spevom a v nich si pekné ceny vyspievali sestry Beľanové - druháčka Rebeka a ôsmačka Sára. V kategórii zbor sa porote predstavili a pekné umiestnenie získali Vlny - Katka, Petra, Lucia a Danka. Taký názov si ôsmačky napísali do prihlášky na súťaž. Možno práve súťažou odštartovali všetky speváčky svoju spevácku dráhu. Ich manažérkou by mohla byť p.uč. Križalkovičová, ktorá s nimi pri prípravách spolupracovala. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Späť