V Pôstnom čase...

Modlitba, pôst, almužna...pridajte sa k pôstnym aktivitám v našom školskom spoločenstve. Nad vstupom do školskej kaplnky nás zastaví ústredná myšlienka celého pôstneho času - Obetovali svoj život, aby večne žili a ukazovali nám cesty k svätosti. Každý deň máme v kalendári meno svätca, krátku myšlienku o ňom a SKUTKOVNÍK, ktorý nás pozýva kráčať cestou k svätosti podľa vzoru a príkladu konkrétneho svätca z toho dňa. Našou úlohou je dopísať obdobie, v ktorom žili.V školskej kaplnke na symbolickej kvapke krvi postupne pribúdajú malé obrazy týchto svätých ľudí. Tak spoločne spoznávame cestu života svätých a prijímame svedectvá ich životov...Každú stredu ráno máme v kaplnke KRÍŽOVÚ CESTU a v triedach školy budujeme TEHLIČKAMI nové príbytky pre ľudí v Indii, ktorým záplavy v roku 2018 zničili obydlia. Pozývame Vás...

Späť