V Pôstnom čase...

Modlitba, pôst, almužna...to patrilo k pôstnym aktivitám v našom školskom spoločenstve. Nad vstupom do školskej kaplnky nás zastavila ústredná myšlienka celého pôstneho času - Obetovali svoj život, aby večne žili a ukazovali nám cesty k svätosti. Každý deň sme mali v kalendári meno svätca, krátku myšlienku o ňom a SKUTKOVNÍK, ktorý nás pozýval kráčať cestou k svätosti podľa vzoru a príkladu konkrétneho svätca z toho dňa. Našou úlohou bolo dopísať obdobie, v ktorom žili.V školskej kaplnke na symbolickej kvapke krvi postupne pribúdali malé obrazy týchto svätých ľudí. Tak sme spoločne spoznávali cestu života svätých a prijímali svedectvá ich životov...Každú stredu ráno sme mali v kaplnke KRÍŽOVÚ CESTU a v triedach školy budovali TEHLIČKAMI nové príbytky pre ľudí v Indii, ktorým záplavy v roku 2018 zničili obydlia. Také bolo pôstne obdobie u nás...

Späť