Na krížovej ceste - stretneme sa v stredu

Pridajte sa k nám každé stredajšie ráno v pôstnom čase a kráčajte s nami krížovou cestou spolu s Pánom Ježišom. Stretneme sa v školskej kaplnke o 7.30 hod. spolu s triedami I. a II. stupňa, ktoré budú mať duchovnú službu podľa jednotlivých ročníkov. V stredu - 27. marca osobitne pozývajú žiaci 4. a 8. ročníka. Kríž je znakom spásy...

Späť