Prvenstvo na BIBLICKEJ OLYMPIÁDE

Hodiny, dni, týždne štúdia, čítania i pilnej prípravy na okresné kolo tejto predmetovej olympiády vyvrcholili 20. marca aj pre trojicu našich reprezentantov - Tadeáša Kaduka zo 7.B, Dominiku Brillovú zo 7.C a Gabiku Palenčárovú z 9.B triedy. Spomedzi 31 zúčastnených škôl získali krásne víťazstvo - 1. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme!

Späť