Bdeli sme s Tebou, Pane...

Piatkový podvečer 22. marca sa schádzali triedy II. stupňa, tr. učitelia, aby spoločným programom prežili pôstny čas v slávení sv. omše, krížovej cesty v okolí školy, Adorácie, nápaditými workshopmi, oddychom vo svojich triedach i ranným prebudením 23. marca. To vyvrcholilo sv. omšou a spoločným dielom - vytvorením veľkého palmového listu z malých palmových lístkov každého bdejúceho. Celý čas bdenia nás sprevádzali sv. Košickí mučeníci a myšlienka - Obetovali svoj život, aby nám ukazovali cesty k svätosti. Ďakujeme p. kaplán Paľkovi za jeho duchovnú službu, pedagógom, žiackym dobrovoľníkom za pomoc, službu...bol to požehnaný čas s Tebou, Pane...

Z nápaditých workshopov:

Bdejme s Kristom - poklona v školskej kaplnke s odprosujúcou modlitbou a tichou modlitbou

Litánie - čas so sv. Košickými mučeníkmi - Litánie k sv. Košickým mučeníkom

Počúvaj a rozmýšľaj - spoločné hlasné čítanie úryvku z utrpenia Troch košických mučeníkov

Palmový list - v triedach pri spoločnom sedení v kruhu rozprávanie o slovíčku POKORA - slovíčko zmeny k lešiemu každý bdejúci napísal na malý palmový lístok, z ktorých sa pri záverečnej sv. omše vytvoril veľký palmový list - symbol mučeníctva

Chráň svoje telo - bezpečné a radostné hýbanie sa vo veľkej telocvični.

 

Sv. Košickí mučeníci, orodujte za nás!

Späť