Krížová cesta prvákov v ŠKD

...Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený...znela pieseň z úst detí a rodičov v školskej kaplnke počas krížovej cesty. Naši prváčikovia spolu s pani vychovávateľkami skladali ruky k modlitbe, ďakovali Ježišovi za lásku, za pokoj, za dobro a vyprosovali milosť kráčať po cestách prikázaní nášho Pána. V závere stretnutia deti podarovali svojim rodičom ručne papierovou kolážou zhotovený symbolický kríž.

Späť