Hudobné nástroje iných národov u nás v škole

Nezvyčajné stretnutie s hudobnými nástrojmi iných národov čakalo na niekoľkých zboristov, 5.B a 5.C 25. marca. Ján Hrubovčák, člen Štátnej filharmónie v Košiciach, ich previedol svetom hudby a sami si mohli vyskúšať zahrať na netradičných nástrojoch. Vôbec to nebolo ľahké, no našli sa aj veľmi šikovní hudobníci. Poďakovanie patrí pani knihovníčke, ktorá toto stretnutie zorganizovala.

Späť