Babka, dedko, čítaj s nami v ŠKD

26. marca k nám zavítali seniori z Klubu kresťanských seniororov, ale aj bývalí zamestnanci našej školy. Témou popoludnia v ŠKD bolo: Babka, dedko čítaj s nami. Obohatili nás svojimi zážitkami z detstva i peknými rozprávkami, ktoré nám veľmi pútavo prečítali.

Späť