Spoločne sme darovali 146 kg suchých potravín

Ešte pred veľkonočnými sviatkami sme do školy dostali vzácnu poštu a v nej ĎAKOVNÝ LIST od OZ MAJÁK NÁDEJE. Prečítajte si z neho aj vy: " Rodinám v núdzi dávame každý mesiac potraviny a Vašich darovaných 146 kg potravín pomôže prežiť rodinám pokojnú Veľkú noc. Za všetkých dobrodincov Majáka nádeje je s vďakou slávená sv. omša každý prvý štvrtok v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach." Košíky a nákupné tašky so suchými potravinami, obetné dary pri školských sv. omšiach, sú prejavom našej štedrosti, pomoci a úcty k ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Späť