V oscarovom meste

Stovky mladých prijalo pozvanie 27. apríla na Arcidiecézne stretnutie mládeže do Sabinova. To tohtoročné malo motto: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Svätá omša s otcom arcibiskupom, Mons. Bernardom Boberom, workshopy v Cirkevnej základnej škole sv. Jána Krstiteľa aj program v Mestskej športovej hale v Sabinove oslovili aj našich ôsmakov a deviatakov, ktorí prežili príjemnú sobotu v spoločenstve mladých. Máriino pokorné "ÁNO" má väčšiu hodnotu, ako ocenenie sveta. Povzbudili sa aj k tomu, aby nehľadali svetskú slávu, ale slávu, ktorú môže dať iba Boh. A pri tom všetkom je dôležité MRS. - modlitba, rozhodnutie a svedectvo.

Späť