Metamorfózy slova

Krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín už 25 rokov poznáme ako Metamorfózy slova. Tie tohtoročné boli 25. apríla v Michalovciach, kde našu školu reprezentovali traja zástupcovia pod vedením pani učiteľky Durovej. Domov si každý z nich doniesol ocenenie a jeden aj postup na celoslovenskú prehliadku, ktorá bude v Dolnom Kubíne. A kto nás reprezentoval? Viac v priečinku Úspechy školy. Ďakujeme, milí recitátori!

Späť