Na PEROHRYZE 2019 sa vôbec nehryzlo!

Práve naopak, posledný aprílový deň v Teledome na Timonovej ul. v Košiciach, kde sa PEROHRYZ 2019 konal, vládla dobrá súťaživá nálada celé predpoludnie. Stretli sa tam redakčné rady časopisov škôl Košického a Prešovského kraja, ktoré sa do súťaže s takým dôvtipným názvom prihlásili. Našu redakciu zastupovali siedmačky Lucka, Zuzka a Lara. Pri vyhlasovaní výsledkov bolo napätie, ale to pominulo, keď naša RATOLESŤ získala 3. miesto spomedzi 30 prihlásených časopisov. Veľa ďalších nápadov i praktických rád od porotcov získali redakcie na 4 workshopoch. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je OZ Úlet. Toto vzácne ocenenie patrí aj verným čitateľom Ratolesti a podporovateľom. RATOLESŤ...a ste v škole!

Späť