Májové stretnutia s Nebeskou Matkou v stredu ráno

Srdečne Vás na ne pozývame každú stredu so začiatkom o 7.30 hod. v školskej kaplnke. Spoločnú službu majú postupne jednotlivé ročníky I. a II. stupňa. V stredu - 29. mája osobitne pozývajú žiaci 2., 8. a 9. ročníka. Veríme, že slnečné lúče nás niektoré ráno pozvú aj do školského átria k Mariánskemu kútiku, oáze pokoja. Kráľovná rodín, oroduj za nás...

Späť